Ömer Hayyam Adalet, kainatın ruhudur.
K. S. Bader İyi hakimler, iyi yasalardan daha önemlidir.
Publius Syrus Değiştirilemeyen bir düzen, kötü bir düzendir.
Immanuel Kant İnsanlığın mutlak değerinin temeli, onun kanun koyması ve aynı zamanda bu kanunlara bağlı olmasıdır.
Ulpian Adalet, herkese kendisinin olanı vermek yolunda sağlam ve sürekli bir iradedir.
Tacitus Örnek olsun diye verilen her cezada kamunun yararına ve bireyin zararına bir adaletsizlik vardır.
Güstav Radbruch Hukukçuyu bilgi ve vicdan belirler.
Michel de Montaigne İnsan en az bildiği şeye en çok inanır.
Hadis Müftüler sana fetva verse de; sen bir kere de kalbinden fetva iste.

Faaliyet Alanlarımız

 • Kurumsal Hukuk
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Uluslararası Tahkim Hukuku
 • İnşaat ve Taahhüt Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Rekabet Hukuku
 • İhtilafların Çözümü
 • İş Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Sivil Havacılık ve Taşıma Hukuku
 • Sermaye Piyasaları
 • Sigorta Hukuku

Amacımız

Günümüzde piyasa aktörleri, hukuki hizmet ihtiyaçlarını karşılama noktasında; etkin, bilgili ve tecrübeli hukukçular (çözüm ortakları) aramaktadırlar.

Diğer taraftan yasaların değişmesi, ikincil mevzuatın ve bağımsız idari kuruluşlar uygulamalarının karmaşık derecede farklılaşması, yargı organlarının emsal kararları ve uygulamasının modern yapıya kavuşması karşısında işletmelerin ve bireylerin hukuki destek gereksinimi vazgeçilmez hale gelmiştir.

Bu açıklamalar ışığında ŞEN HUKUK BÜROSU olarak amacımız;

 • İş sahibinin tüm gereksinimi tam ve eksiksiz karşılamak,
 • Hizmet karşılığında makul ve ekonomik ücret almak,
 • Çalışanların mesleki gelişimi ve sürekli hukuki bilgi ihtiyacının teknoloji uygulamalarıyla çözümlemek, hukuki hizmet kalitesinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için kaynak planlaması yapmak,
 • Hukuk büromuz tüm çalışanlarının iş sahibi ve iş odaklı performanslarını artırmak ve motivasyonlarını sağlamaktır.

Hakkımızda

ŞEN Hukuk Bürosu, 1996 yılında Timur İbrahim ŞEN tarafından İstanbul’da kurulmuştur.

Yurt içi ve yurt dışı hukuki hizmet ihtiyacını, iş sahibinin stratejik ortağı olarak ticari karar verme mekanizması ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde değerlendirmiştir. Birleşme, bölünme ve satın alma işlemlerinde, kurumsal yapı değişikliklerinde, ticari iş risk değerlemesinde, tasfiye ve iflas süreci ile cebri icra uygulamasında, yeniden yapılanmada, kurumsal finans ve milletler arası tahkim dahil birçok karmaşık ihtilaf çözümünde bu stratejik yaklaşım sayesinde başarılı hukuki hizmet standardına ulaşılmıştır.

ŞEN Hukuk Bürosu, iş sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda ticaret hukuku ve diğer tüm özel hukuk alanlarında Türkiye, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu başta olmak üzere uluslar arası çerçevede hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu (6102) ve Türk Borçlar Kanunu (6098) başta olmak üzere Rekabet Hukuku Birleşme ve Satın Alma İşlemleri (Bağımsız İdari Kuruluşlar Yönetmelikleri çerçevesinde Rekabet Kurumu, Enerji ve Piyasa Düzenleme Kurumu; Bilgi Teknolojileri Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü vs.) İş Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Sigorta ve Uluslar arası Tahkim, İcra ve İflas Hukuku, İnşaat Hukuku, FIDIC Sözleşmeleri, Kamu-Özel İş birliği ve Taşıma Hukuku alanında uzun yıllar tecrübe sahibi uzman bir kadro bulunmaktadır.

Hukuki hizmetin kalitesi açısından öncelikle;

 • Maksimum iş sahibi memnuniyeti,
 • İş sahibinin yenilikçi yaklaşımlarının hukuki alt yapısının hazırlanması,
 • Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması,
 • İş sahibinin öncelikli ihtiyacının giderilmesi,
 • İş sahibinin kısa, orta ve uzun dönem taleplerinin karşılanması amacıyla hizmet kalitesini sürdürülebilir düzeye taşınması amaç edinilmiştir.

Ekibimiz

Kurucu/Yönetici Ortak - Timur İbrahim Şen
Timur İbrahim Şen
Kurucu/Yönetici Ortak  ÖZGEÇMİŞ
Ortak - Selin Gürel
Selin Gürel
Ortak  ÖZGEÇMİŞ
Avukat - Alaattin Anıl Çile
Alaattin Anıl Çile
Avukat  ÖZGEÇMİŞ
Avukat - Bengisu Çelik
Bengisu Çelik
Avukat  ÖZGEÇMİŞ
Avukat - Elif Aydın
Elif Aydın
Avukat  ÖZGEÇMİŞ
Avukat - Binnaz Sağlam
Binnaz Sağlam
Avukat  ÖZGEÇMİŞ
Stajyer Avukat - Deniz Esen
Deniz Esen
Stajyer Avukat  ÖZGEÇMİŞ
Stajyer Avukat - Didem Tenekecioğlu
Didem Tenekecioğlu
Stajyer Avukat  ÖZGEÇMİŞ
Muhasebe - Çiğdem Teke
Çiğdem Teke
Muhasebe  ÖZGEÇMİŞ
Sekreterya - Ebru Ezgi Açıkkol
Ebru Ezgi Açıkkol
Sekreterya  ÖZGEÇMİŞ
 - Dursuniye Kılıç
Dursuniye Kılıç
  ÖZGEÇMİŞ
 - Mustafa Yağcı
Mustafa Yağcı
  ÖZGEÇMİŞ

İletişim

0 216 577 64 20

Çayıryolu Sok. Üçgen Plaza No:7/3 Ataşehir/ Istanbul-Turkey